بِّسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِ


ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم. (۱) و تو چی دانی که شب قدرچیست؟. (۲) شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. (۳) در آن [شب‌] فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، براى هر کارى [که مقرّر شده است‌] فرود آیند؛ (۴) [آن شب‌] تا دمِ صبح، صلح و سلام است. (۵)

سوره مبارکه قدر

رمضان1