اى تنها ره توشه‏ ام از میان توشه‏ ها،

اى امیدم، آرامشم...

پناهم، تکیه‏ گاهم...

اى یگانه و یکتا،

اى که گفتى: «بگو او خدای یکتاست،

خدای بی ‏نیاز است،

نه زاده و نه زاییده شده،

و برایش همتایى نبوده است»

.......

یا واحد و یا احد