بِّسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِ


Ние го низпослахме в Нощта на могъществото. (1) Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото? (2) Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца. (3) Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея - с позволението на техния Господ - за всяка повеля. (4) Мир е тя до началото на развиделяването. (5)

سوره مبارکه قدر

رمضان13